REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODEUDESCRIPTIONQUANTITYPRICE (€)Amount (€)IMPACT OF LABOR (€)MANPOWER (H)IMPACT OF LABOR (%)
RE0077m

Lifted coating plaster / mortar cracks in interior strip width 20 cm.

1,007,477,476,450,4086,35
Up and removal, manual or mechanical means, strip width 10 cm on each side of the fissure. Open the lip of it so it can penetrate a repair mortar and adhesion between the two lips of the fissure. Not considered the application of the repair mortar.
%01a%Ancillary costs of labor0,020,13
%02%indirect costs0,030,21
%Estimating the degree of difficulty or uncertainty (normal 1.00)1,00
MOU0005hOfficial 1st in construction. Professional level VIII (Source: IVE). / More information0,2017,933,593,590,20
MOU0006hOrdinary laborer in construction. Professional XII (Source: IVE). / More information0,2014,312,862,860,20
REU0028dRental jackhammer HILTI electric light or similar.0,0415,000,68
company: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
update 05/11/2014
zone València
observations:
..........
Validated by Francesc Company Gandia
Validated date 18/12/2018
observations: Partides semblants: Preu Cype RYY021 (Reparació d'esquerda en revestiment de morter, amb morter i malla) 24,29 €. Preu Cype RYY024 (Reparació d'esquerda en revestiment de guix, amb guix i malla) 23,11 € (tots dos inclouen picat a mà i retirada de l'guarnit en zona esquerdada, en un àmbit de 15 cm a cada costat de l'eix de la lesió i neteja en sec amb raspall). Preu IVE RRPP11d (Reparació d'esquerdes dinàmiques en paraments interiors enguixats, amb massilla) 5,68 €. Preu ITeC (Reparació d'esquerda en envà arrebossat, amb malla i arrebossat) 461R3530 6,93 €. Sense revisar
Edit price