REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODEUDESCRIPTIONQUANTITYPRICE (€)Amount (€)IMPACT OF LABOR (€)MANPOWER (H)IMPACT OF LABOR (%)
RE0159u

Dedication of a technician recognition ocular inspection unit of a building or premises without displacement

1,0011,5511,5511,000,5095,24
Dedication of a technician recognition ocular inspection unit of a building or premises. Do not include travel.
%01a%Ancillary costs of labor0,020,22
%02%indirect costs0,030,33
%Estimating the degree of difficulty or uncertainty (normal 1.00)1,00
MOU0063hTechnical. Professional level III (Source: IVE). / More information0,5022,0011,0011,000,50
observations:
Considering independent inspection unit will vary according to the purpose of the recognition and ocular specified in each particular case.
written by Joaquim Iborra Posadas
company: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
update 22/03/2019
zone València
observations: Partides relacionades: RE0156, RE0159, RE0169, RE0178, RE0186, RE0187, RE0188, RE0433,RE0499. Es tracta d'auxiliars descriptius d'actuacions que comporten el cost d'un desplaçament RE0153. El cost de desplaçament de qualsevol partida o auxiliar s'hauria d'incloure fent ús d'aquests auxiliars (no directament amb RE0153). Així, totes aquestes partides inclouen RE0153, a excepció de RE0159 i RE0178, perquè es refereixen a una unitat d'inspecció; per això, han d'anar acompanyades de RE0156, la qual sí inclou el desplaçament.
..........
Validated by Joaquim Iborra Posadas
Validated date 22/03/2019
observations:
Edit price