REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CodeOneDescriptionAmountPrice (€)Amount (€)Impact of labor (€)Labor (h)Impact of labor (%)
RE0187u

Visit to the work of the execution director, even travel

1,0068,8868,8855,002,5079,85
Visit to the work of the Director of Execution, who is part of the optional management, directs the material execution of the work, and controls qualitatively and quantitatively the executed construction. Includes displacement.
%01a%Auxiliary costs on the labor0,020,88
%02%Indirect costs0,031,32
%Estimation of the degree of difficulty or uncertainty (normal: 1.00)1,00
MOU0063hTechnician. Professional level III (Source: IVE). / More information2,0022,0044,0044,002,00
RE0153uDisplacement of a technician (distance at intervals of 10 km or fraction)2,0011,3422,6811,000,50
Written by Joaquim Iborra Posadas
Company: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Update 22/03/2019
Zone València
Remarks: Partides relacionades: RE0156, RE0159, RE0169, RE0178, RE0186, RE0187, RE0188, RE0433,RE0499. Es tracta d'auxiliars descriptius d'actuacions que comporten el cost d'un desplaçament RE0153. El cost de desplaçament de qualsevol partida o auxiliar s'hauria d'incloure fent ús d'aquests auxiliars (no directament amb RE0153). Així, totes aquestes partides inclouen RE0153, a excepció de RE0159 i RE0178, perquè es refereixen a una unitat d'inspecció; per això, han d'anar acompanyades de RE0156, la qual sí inclou el desplaçament.
..........
Validated by Joaquim Iborra Posadas
Validated by date 22/03/2019
Remarks:
edit price