REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CodeOneDescriptionQuantityPrice (€)Amount (€)Jobmane repercussion (€)Workforce (h)Job Maging Repercussion (%)
RE0188u

Visit to the work of the Safety and Health Coordinator, even displacement

1,0068,8868,8855,002,5079,85
Visit to the work of the Safety and Health Coordinator, which will have to coordinate the activities of the work to ensure that the contractors and, where appropriate, the subcontractors and the autonomous workers apply in a coherent and responsible way the preventive action described in L 'Security and health study and in the corresponding plan. Includes displacement.
%01a%Auxiliary costs on labor0,020,88
%02%Indirect costs0,031,32
%Estimation of degree of difficulty or uncertainty (normal: 1.00)1,00
MOU0063hTechnician Professional level III (Source: Ive). / More information2,0022,0044,0044,002,00
RE0153uDisplacement of a technician (distance in intervals of 10 km or fraction)2,0011,3422,6811,000,50
Drafted by Joaquim Iborra Posadas
Company: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Update 22/03/2019
Zone València
Observations: Partides relacionades: RE0156, RE0159, RE0169, RE0178, RE0186, RE0187, RE0188, RE0433,RE0499. Es tracta d'auxiliars descriptius d'actuacions que comporten el cost d'un desplaçament RE0153. El cost de desplaçament de qualsevol partida o auxiliar s'hauria d'incloure fent ús d'aquests auxiliars (no directament amb RE0153). Així, totes aquestes partides inclouen RE0153, a excepció de RE0159 i RE0178, perquè es refereixen a una unitat d'inspecció; per això, han d'anar acompanyades de RE0156, la qual sí inclou el desplaçament.
..........
Validated by Joaquim Iborra Posadas
Validated with date 22/03/2019
Observations:
Edit price